เพลงเปิดให้ลูกในท้องฟัง กับสัมผัสของคุณแม่

การใช้ เพลงกล่อมลูกในครรภ์ มีหลักใหญ่หรือเจตนาสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองให้กับทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เชื่อถือและนิยมปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นการกระตุ้นให้เซลล์สมองและประสามสัมผัสการรับรู้ของทารกเชื่อมต่อสื่อสารกันได้ดีขึ้น เมื่อสมองทำงานได้ดีขึ้นก็เชื่อว่าจะทำให้ทารกมีความเฉลียวฉลาดมีพัฒนาการทางด้านความคิด การตัดสินใจ การใช้เหตุผลไตร่ตรองได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเติบโตขึ้น ทั้งยังเชื่อกันว่าทำให้ทารกอารมณ์ดีและเลี้ยงง่าย

 

สัมผัสของคุณแม่

แต่นอกเหนือจากเสียงของดนตรี ที่เป็น เพลงเพื่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ แล้ว ในเวลาที่เปิดเพลงขับกล่อมนั้นก็มีคำแนะนำว่าให้คุณแม่ใช้มือสัมผัสเบาๆ ที่ท้อง ไปด้วย การสัมผัสของคุณแม่นี้เป็นอีกอย่างที่ดีต่อการสร้างพัฒนาการ การรับรู้ให้กับลูกน้อย หากถามว่าแล้วลูกน้อยจะรู้สึกได้ถึงการสัมผัสของคุณแม่หรือ ก็ต้องบอกว่า ทารกสามารถรับรู้ได้ เนื่องจากการเริ่มใช้ดนตรีเราจะเริ่มกันในช่วงอายุครรภ์ได้ 5 เดือนขึ้นไปซึ่งทารกมีพัฒนาการทางด้านการรับรู้ในระดับที่ได้ยินเสียง รับรู้ถึงแสงและยังรับรู้ถึงการสัมผัสและแรงสะเทือนรอบๆ ตัวได้ ดังนั้นการสัมผัสของคุณแม่ ลูกน้อยในครรภ์รับรู้ได้แน่นอน

 
การลูบที่ท้องเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทางด้านความรู้สึก เป็นการกระตุ้นระบบประสาทและสมองของลูกน้อยได้เป็นอย่างดี และสัมผัสของคุณแม่เป็นสิ่งที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของลูกตามธรรมชาติ ที่เราเรียกกันว่าเป็นสายใยระหว่างแม่ลูกนั่นเอง วิธีลูบท้อง ผู้เชียวชาญแนะนำว่าควรลูบในลักษณะเป็นวงกลมจะดีที่สุด จะวนจากบนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน จากซ้ายไปขวา หรือแบบไหนก็ได้ แต่ที่ทำแบบที่ก็เพื่อให้ทารกได้รับรู้ถึงการสัมผัสอย่างทั่วถึง รับรู้ถึงแรงสัมผัส รอบบริเวณผนังท้องเป็นการกระตุ้นการรับรู้ที่ดีเป็นอย่างมาก

 

 

 

การลูบไล้ของคุณแม่ควบคู่กับการเปิด เพลงเปิดให้ลูกในท้องฟัง จึงเป็นการเสริมพัฒนาการการรับรู้ของทารกทั้งในด้านการได้ยินและการสัมผัสทางกลายไปพร้อมๆ กัน

Posted in เพลงคนท้อง

ใส่ความเห็น

ใส่อีเมลล์ของคุณที่เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบล็อกนี้ และรับการแจ้งโพสใหม่ผ่านทางอีเมลล์