สิ่งที่คุณแม่ควรสอบถามเมื่อไป ตรวจท้อง ในการฝากครรภ์ครั้งแรก

ต่อเนื่องกันอีกสักเรื่องสำหรับเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการไปฝากครรภ์ของคุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่ง เป็นเรื่องที่ควรทำโดยเร็วหลังทราบว่าตนเองมี อาการเริ่มตั้งท้อง แล้ว เพื่อที่จะได้สามารถได้รับคำแนะนำและการดูแลที่เหมาะสมจากแพทย์ผู้ชำนาญด้านนี้ หรือ สูตินารีแพทย์

 

ตรวจท้อง

แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากควรจะทราบในเรื่องสิ่งที่คุณหมอจะซักถาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาข้อมูลมาก่อนเพื่อสามารถให้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ได้แล้ว ยังมีสิ่งที่คุณแม่ควรทราบ หรือควรสอบถามจากแพทย์อีกด้วย

 
ทั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบ แต่เพื่อให้คุณแม่รู้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่ควรทราบ จะได้ตั้งใจฟังและจดจำข้อมูล เราก็ได้เรียบเรียงสิ่งที่คุณแม่ควรหาคำตอบจากแพทย์ในการตรวจการตั้งครรภ์ และ อาการคนท้อง ดังนี้

  1. กำหนดการคลอด เรื่องนี้แน่นอนว่าแพทย์แจ้งให้ทราบแน่นอน แต่จะดีมากหากคุณแม่จดจำรายละเอียดให้ดี เพื่อจะได้วางแผนจัดการสิ่งต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมได้ ไม่ว่าจะเรื่องการลางาน การเตรียมของ ฯลฯ.
  2. ยาและอาหารที่ไม่ควรรับประทานในช่วงตั้งครรภ์ เรื่องนี้จำเป็นมาก เพราะในช่วงตั้งครรภ์มีอาหารและยาหลายชนิดที่มีผลต่อทารกในครรภ์ หากไม่ทราบอาจเผลอไปกินหรือไปใช้ทำให้เกิดอันตรายได้
  3. อาหาร ยา วิตามิน ที่ควรรับประทานในช่วงตั้งครรภ์
  4. กำหนดการตรวจครรภ์ และจะมีการตรวจเรื่องใดบ้าง เป็นอีกเรื่องที่ควรทราบเพื่อเตรียมความพร้อม คุณแม่หลายคนต้องทำงาน การจัดสรรเวลาจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น
  5. สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ซึ่งจะมีอยู่ 2 ส่วน คือ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงทั่วไปๆ ไป และสิ่งที่ต้องเลี่ยงเลี่ยงเป็นการเฉพาะ จะทราบได้จากประวัติสุขภาพของคุณแม่ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งคุณหมอจะมีการตรวจและวิเคราะห์ให้คำแนะนำ
  6. สภาพความพร้อมของคุณแม่เอง ควรทราบ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

เหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณแม่ควรจดจำ จดบันทึก หรือสอบถามแพทย์ผู้ ตรวจท้อง ในครั้งแรกที่ไปพบแพทย์เพื่อทำการฝากครรภ์ เพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Posted in คนท้อง Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

ใส่อีเมลล์ของคุณที่เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบล็อกนี้ และรับการแจ้งโพสใหม่ผ่านทางอีเมลล์