วิธีเล่นกับลูกในท้อง เพื่อเสริม พัฒนาการทารกในครรภ์ 5 เดือน

วิธีเล่นกับลูกในท้อง

การเล่นกับลูก โดยเฉพาะที่เป็นเด็กทารกนั้น มีคำแนะนำว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง การที่ลูกน้อยได้เล่น และอยู่ใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่ เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้ทางกาย ประสาทสัมผัสได้เป็นอย่างดี และในเวลาเดียวกับก็จะทำให้เด็กรับรู้ถึงความรักความผูกพัน ทำให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอีกด้วย แต่ การเล่นกับลูกนั้น ไม่จำเป็นต้องรอจนลูกคลอดออกมา ! เราสามารถเล่นกับลูกได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาการทารกในครรภ์ ไปในตัวนั่นเอง

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มเล่นกับลูกน้อยในครรภ์ สามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุครรภ์ได้ประมาณ 5 เดือน ซึ่งในช่วงนี้ทารกมีระบบประสาทการรับรู้และการสัมผัสที่เชื่อมโยงกับสมองดีแล้ว สามารถรับรู้ถึงแสง การขยับตัว และเสียงจากภายนอกได้ การสั่งงานและการเคลื่อนไหวโดยระบบประสาท ก็มีพัฒนาการมาในระดับพอสมควร แม้ว่าจะยังมีขนาดเล็กมาก คือ ทารกในช่วงนี้หนักเพียงครึ่งกิโลกรัม แต่ก็มีระบบการทำงานต่างที่ถือว่าเกือบสมบูรณ์แล้ว

วิธีการเล่นกับลูกน้อย เพื่อสร้าง พัฒนาการทารกในครรภ์ 5 เดือน ครึ่ง หรือ 5 เดือน คุณแม่อายเล่นกับลูกได้ด้วยการพูด หรือเปิดเพลงกล่อม รวมถึงการลูบไง้สัมผัสท้องเบาๆ ไปมา แต่จะดียิ่งขึ้นหากคุณแม่เล่นกับลูกด้วยการลูกท้องและโยกตัว นั้นคือ ลูกท้องก่อนเป็นสัญญาณ แล้วเอนตัวไป อาทิเช่น ลูบท้องทางด้านซ้ายไปมาก่อนแล้วเอนตัวไปทางซ้าย และมาลูบท้องทางขวาก่อนเอนตัวไปทางขวา การทำแบบนี้บ่อยๆ จะทำให้ทารกเรียนรู้ได้ว่าเมื่อเกิดการลูกที่ท้อง สักครู่จะต้องตามมาด้วยการเอนตัว เป็นการฝึกพัฒนาการด้านการตอบสนอง และในเวลาเดียวกันก็สามารถฝึกการทรงตัวให้กับทารกได้ด้วย เพราะในช่วงคุณแม่เอนตัวไปมานั้น ทารกจะพยายามทรงตัวอยู่ในน้ำคร่ำ ไปด้วย มีการทดลองพบว่า ทารกที่คุณแม่เล่นด้วยตั้งแต่ในครรภ์ด้วยการเอน หรือโยกตัวไปมานี้ จะมีพัฒนาการด้านการพลิกตัวได้เองเร็วกว่าทารกที่คุณแม่ไม่ได้ฝึก

การเสริม พัฒนาการทารกในครรภ์ 5 เดือน เป็นเรื่องที่มีความเหมาะสม ขอให้คุณแม่ทำบ่อยๆ ทำเบาๆ ค่อยเคลื่อนค่อยขยับ เปิดเพลงเบากล่อม หรือใช้วิธีการอื่นก็ได้ตามแต่ชอบและถนัด แต่หากตั้งครรภ์เดือนที่ 5 แล้วก็ถือว่าถึงเวลาที่เหมาะในการช่วยเสริมพัฒนาการของลูกน้อยได้แล้ว

Posted in พัฒนาการทารก Tagged with: ,

ใส่ความเห็น

ใส่อีเมลล์ของคุณที่เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบล็อกนี้ และรับการแจ้งโพสใหม่ผ่านทางอีเมลล์