บุหรี่ อันตรายตั้งมี อาการท้องระยะแรก หนีให้ห่าง !

ปัจจุบันบุหรี่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายและมีผลร้ายต่อสุขภาพ และในหลายประเทศ ก็มีการออกกฎหมายที่มีความเข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบในบริเวณพื้นที่สาธารณะบางแห่ง ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ หรือการห้ามสูบในร้านอาหาร หรือการโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

 

และในกลุ่มของคนที่กำลังตั้งครรภ์ บุหรี่ ก็เป็นหนึ่งใน ข้อห้ามคนท้อง ที่เตือนเอาไว้ว่าไม่ควรไปข้องแวะ และไม่เพียงคุณแม่ไม่ควรสูบเท่านั้น แม้แต่คุณพ่อ หรือคนอื่นๆ ในครอบครัวก็ไม่ควรสูบบุหรี่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่คุณแม่ตั้งครรภ์อยู่ เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากสารพิษในควันไปทำร้าย

 

บุหรี่
อันตรายของบุหรี่ ที่จะเกิดกับคุณแม่ตั้งครรภ์และทารก มีมากมายหลายประการ และที่น่ากลัวก็คือ มันส่งผลเป็นอันตรายได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นตั้งท้อง คือ เริ่มเป็นอันตรายเลยในช่วงที่พึ่งมีการปฏิสนธิ ! ก่อนเป็นตัวอ่อนนั่นเลยทีเดียว นั่นก็คือ มันเป็นหนึ่งในสาเหตุของการ ท้องนอกมดลูก !

 

และมีสถิติพบว่าในคุณแม่ที่มีการสูบบุหรี่จะมีสถิติการเสียชีวิตของทารกโยไม่ทราบสาเหตุสูงกว่าคนที่ไม่ได้สูบมาก ซึ่งทำให้เกิดการเตือนกันว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ควรอยู่ให้ไกลจากบุหรี่
นอกจากอันตรายที่กล่าวไปแล้วบุหรี่ยังถูกบ่งชี้ว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการ คลอดก่อนกำหนด การแท้งหรือสูญเสียการตั้งครรภ์ และทำให้ทารกตัวเล็กและมีน้ำหนักที่น้อยกว่าปกติอีกด้วย
ดังนั้นหากว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น หรือแม้แต่ในช่วงมีการเตรียมพร้อมในการตั้งครรภ์ เราจะต้องมีมาตรการป้องกันบุหรี่ ไม่ให้เข้ามาใกล้ในชีวิต เสียตั้งแต่แรก เพราะเห็นกันแล้วว่ามันสามารถก่อให้เกิดปัญหาได้ตั้งแต่ อาการท้องระยะแรก หรือเริ่มมีการปฏิสนธิกันเลยทีเดียว ดีที่สุดคือ การงดหรือเลิกสูบบุหรี่ทั้งตัวคุณแม่ตั้งครรภ์ และคุณพ่อ

 

และอาจขอความร่วมมือจากคนในครอบครัวคนอื่นๆ ด้วยในกรณีอยู่กันหลายคนเป็นครอบครัวใหญ่ และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ในที่มีควันบุหรี่ ก็จะสามารถช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าคุณแม่ห่างไกลจากพิษภัยของบุหรี่เพียงพอแล้ว

Posted in อาการคนท้อง Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

ใส่อีเมลล์ของคุณที่เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบล็อกนี้ และรับการแจ้งโพสใหม่ผ่านทางอีเมลล์