ชะล่าใจลืมสังเกตการดิ้นของทารกในครรภ์ ข้อห้ามสำหรับคนท้อง 5 เดือน !

ข้อห้ามสำหรับคนท้อง 5 เดือน

เมื่อเข้าสู่การตั้งครรภ์ในกลางไตรมาสที่ 2 หรือในราวเดือนที่ 5 หรือเรียกอีกอย่างว่า ตั้งครรภ์มาแล้วเกิน 20 สัปดาห์ ทารกในครรภ์จะมีพัฒนาการที่รุดหน้ารวดเร็วมาก รวมถึงขนาดร่างกายที่เติบโตทวีความเร็วขึ้นมาก ในช่วงเดือนที่ 5 นี้ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ เพราะโดยทั่วไปคุณหมอผู้ดูแลจะทำหารตรวจอาการครรภ์ให้กับคุณแม่อย่างละเอียดเป็นพิเศษมากกว่าช่วงก่อนหน้า คือ จะมีการใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์ในการตรวจดูความแข็งแรงและความเป็นปกติของสภาพร่างกายของทารก ซึ่งในการตรวจเดือนนี้จะบอกได้หลายอย่างทั้งจำนวนการเต้นของหัวใจ ความแข็งแรงของทารก ความสมบูรณ์ของสภาพร่างกาย น้ำหนักตัวของทารก ความยาวลำตัว และเพศ ก็สามารถระบุได้ว่าทารกเป็นเพศชายหรือหญิง (เว้นแต่ในกรณีทารกอยู่ในท่าที่ทำให้มองไม่ชัดเจน ก็อาจจะบอกเพศไม่ได้ตรงก็มีเหมือนกัน) และนอกจากการเข้ารับการตรวจของคุณหมอที่เป็นเรื่องที่ควรทำแล้ว คุณแม่ยังมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่าง นั่นก็คือ การคอยสังเกตอาการของทารกน้อยในครรภ์อย่างสม่ำเสมอ หากถามว่าทำได้อย่างไร ก็ต้องบอกว่า โดยอาศัยความรู้สึกของคุณแม่ ที่จะสามารถรับรู้ได้ถึงการดิ้นของทารกที่อยู่ในครรภ์ และต้องทำอย่างสม่ำเสมอ การชะล่าใจ หรือเผอเรอลืมสังเกตการณ์ดิ้นของทารกเป็น ข้อห้ามสำหรับคนท้อง ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคอยใส่ใจให้มากเข้าไว้เลยทีเดียว !

จริงๆ ทารกเริ่มมีการดิ้นมาก่อนหน้านี้พักใหญ่แล้ว แต่จะรู้ได้ยากเพราะมีขนาดเล็กมากๆ แต่เมื่อถึงการตั้งครรภ์ในเดือนที่ 5 นี้ ทารกจะมีน้ำหนักอย่างน้อยประมาณ 500 กรัม ซึ่งแม้จะไม่ใหญ่มากนักแต่เมื่อขยับตัวดิ้นไปมาก็พอรู้สึกได้ค่อนข้างชัดเจน

การสังเกตการดิ้นของทารกมีความสำคัญอย่างไร ?

การดิ้นของทารกนั้นถือเป็นสัญญาณชีพ ชี้วัดสุขภาพความแข็งแรงและสามารถบอกความผิดปกติของการตั้งครรภ์ได้ ยิ่งทารกดิ้นได้มาก ก็แปลว่ามีความแข็งแรง แต่หากดิ้นน้อยลง จนถึงแทบไม่ดิ้นเลย นั่นแปลว่ามีความผิดปกติ เกิดขึ้น ต้องรีบพบแพทย์เพื่อให้ทำการช่วยเหลือรักษา เป็นการด่วน

แม้ว่าในช่วง 20 สัปดาห์จะยังไม่สามารถนับการดิ้นของทารกได้ชัดเจน แต่การเฝ้าสังเกตว่ามีการดิ้นอยู่เสมอหรือไม่เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมาก หากดิ้นห่างออกไปเรื่อยๆ เบาลงเรื่อยๆ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที !

การปล่อยปละหรือชะล่าใจไม่ตรวจสอบการดิ้นของทารกในครรภ์ จึงเป็น ข้อห้ามสำหรับคนท้อง 5 เดือน !

ภาพประกอบจาก : all-free-download.com

Posted in คนท้อง Tagged with: ,

ใส่ความเห็น

ใส่อีเมลล์ของคุณที่เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบล็อกนี้ และรับการแจ้งโพสใหม่ผ่านทางอีเมลล์