ความเครียดและ การดิ้นของทารกในครรภ์

การดิ้นของทารกในครรภ์

การดิ้นของทารกในครรภ์ 7 เดือน หรือการตั้งครรภ์ 28 สัปดาห์ ขึ้นไป คุณแม่ตั้งครรภ์ จะต้องมีการนับจำนวนครั้งในการดินของทารกต่อชั่วโมงด้วย เนื่องจากจำนวนการดิ้นของทารกนี้สามารถบอกให้คุณแม่ทราบได้ถึงสภาพความแข็งแรงและสุภาพของทารกได้เป็นอย่างดี ทารกที่แข็งแรงปกติ จะต้องดิ้นอย่างน้อยชั่วโมงละ 3 ครั้ง ขึ้นไป หากมีจำนวนการดิ้นน้อยกว่านี้ เป็นไปได้ว่ากำลังมีปัญหาเกิดขึ้นกับทารก มีปัญหาด้านสุขภาพความแข็งแรงหรือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น จะต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

การที่ทารกมีการดิ้นน้อยเกิดได้จากหลายเหตุ แต่ที่พบบ่อยมากเรื่องหนึ่งก็คือ เกิดจาก “ความเครียด” ซึ่งไม่ใช่เพียงความเครียดของคุณแม่ตั้งครรภ์เท่านั้นที่ส่งผลต่อทารก แต่ตัวทารกเองก็มีปัญหาเรื่องความเครียดได้เองด้วย !

ซึ่งเรื่องนี้อาจจะดูแปลก เพราะทารกยังไม่น่าจะรู้เรื่องอะไร ทำไมจึงมีความเครียดได้ ?

ทารกในครรภ์ก็เครียดได้ แต่ก็เป็นความเครียดแบบของทารก ซึ่งเราเรียกภาวะเครียดของทารกในครรภ์ว่า Fetal Distress ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นคือ มีสารอาหารและออกซิเจนจากคุณแม่ไปเลี้ยงทารกในครรภ์น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ทารกมีพัฒนาการที่ช้า ไม่แข็งแรง และบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตในครรภ์เลยก็เป็นได้ ! ซึ่งสัญญาณที่สามารถเตือนให้คุณแม่ทราบได้ถึงเรื่องนี้ก็คือ จำนวนการดิ้นของทารกลดลง ดิ้นเบาลง

ความเครียดของทารกในครรภ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. ความเครียดเฉียบพลัน ได้แก่การเกิดปัญหาอย่างกะทันหัน ส่วนมากเกิดจากอุบัติเหตุของคุณแม่ เช่นการลื่นล้ม หรือเกิดการกระแทกรุนแรงบริเวณครรภ์ ซึ่งแรงกระทบกระเทือนเหล่านี้จะส่งผลให้รกเกิดการลอกตัว ทำให้ทารกขาดอากาศ ซึ่งในรายที่เกิดการกระแทกรุนแรง ทารกจะขาดอากาศและเสียชีวิตได้
  2. ความเครียดเรื้อรัง อาการนี้สาเหตุมักเกิดจากสุขภาพร่างกายของคุณแม่เป็นหลัก เช่น คุณแม่ตั้งครรภ์ป่วยด้วยโรคที่ทำให้ร่างกายไม่สมบูรณ์ อาทิเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคโลหิตจาง เป็นต้น เหล่านี้ก็ทำให้สารส่งสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทารกในครรภ์ทำได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้เกิดความเครียดเรื้อรัง ทำให้ทารกมีพัฒนาการช้า ไม่แข็งแรงและอาจสูญเสียการตั้งครรภ์ได้

นี่คืออาการความเครียดในทารก ซึ่งเป็นอันตรายต่อพัฒนาการและการตั้งครรภ์ ซึ่งคุณแม่ต้องเรียนรู้และคอยสังเกตจาก การดิ้นของทารกในครรภ์ และการรักษา ระวังสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์และปลอดภัย เพื่อให้ลูกน้อยมีความสมบูรณ์แข็งแรง

Posted in พัฒนาการทารก Tagged with: ,

ใส่ความเห็น

ใส่อีเมลล์ของคุณที่เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบล็อกนี้ และรับการแจ้งโพสใหม่ผ่านทางอีเมลล์