การ ดูดวงลูกในท้อง ด้วยตนเองว่าเป็นเพศไหน

การ ดูดวงลูกในท้อง

การทำนายทายทัก เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อที่มีสืบทอดกันมานับตั้งแต่สมัยโบราณ พิธีการทำนายนี้ เชื่อว่ามีมานานมากแล้ว เพราะเท่าที่พบหลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์ ไม่ว่าในอารยะธรรมใดที่เริ่มรวมกลุ่มสร้างความเจริญขึ้นมาก ก็มักมีหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวของกับเรื่องการทำนายทายทักให้เห็นอยู่ด้วยบ้าง ไม่มากก็น้อย เช่น กระดองเต่าที่ใช้ทำนายในจีน ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี การดูดวงด้วยการใช้สัตว์สังเวย ของชาวกรีก การเสี่ยงทายด้วยสัตว์ เช่น ม้า หรือ โค ในอินเดีย (ไทยเราก็ยังรับประเพณีการเสี่ยงทายด้วยโคมาใช้ในพิธีแรกนาขวัญ) และก็มีสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้การทำนายทายทักจะไม่ใช่เรื่องที่คนให้ความสำคัญมากเท่าอดีตแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ายังคงมีอยู่ และในเรื่องที่เกี่ยวกับคนท้อง ก็มีเรื่องการทำนายอยู่ด้วยเช่นกัน จะถือว่าเป็นการ ปรึกษาเรื่องท้อง อย่างหนึ่งก็ได้

การดูดวงที่เกี่ยวกับลูกในท้อง แบบง่ายๆ ดูเพศลูกในท้องว่าเป็นชายหรือหญิง ตามตำรากล่าวไว้ว่า…

ให้เอาอายุพ่อกับแม่มาบวกกันแล้วเอา 3 คูณ แล้วเอา 7 หาร

ถ้าได้ เศษ เป็นเลข 1 หรือ 3 ทายว่าเป็นชาย แต่อาจเลี้ยงยากสักหน่อย

ถ้าได้ เศษ 2 หรือ 4 ทายว่าเป็นหญิง แต่เลี้ยงง่าย

ถ้าได้ เศษเป็นเลข 7 หรือ เลข 0 ทายว่าหากเป็นหญิงจะเลี้ยงยาก และมีความเสี่ยงในเรื่องการเสียชีวิต

นี่เป็นสิ่งที่ตำราได้ว่าไว้ เราจะเห็นว่ามีความละเอียดน้อยและหากคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ก็อาจจะไม่อาจหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันได้ระหว่างตัวเลขอายุของพ่อแม่กับเพศของลูก แต่อย่างไรก็ดี มันเป็นเรื่องการทำนายแบบพื้นฐานเท่านั้น ยังมีวิธีอื่นๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญเรียนรู้อีกมาก แต่อย่างไรก็ดี การ ดูดวงลูกในท้อง ว่าเป็นเพศไหน ก็อาจใช้เป็นการเสี่ยงทายเบื้องต้นได้บ้าง แต่หากอยากทราบผลแน่นอน ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถช่วยให้เราทราบได้ตั้งแต่การตั้งครรภ์ในเดือนที่ 5 ดังนั้นอย่าได้จริงจังกับเรื่องคำทำนายมากเกินไป บำรุงสุขภาพให้ดีที่สุด เพื่อให้ลูกน้อยเกิดออกมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและได้รับความรักก็เป็นเรื่องที่น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับพ่อแม่

ภาพประกอบจาก : all-free-download.com

Posted in การมีลูก Tagged with: ,

ใส่ความเห็น

ใส่อีเมลล์ของคุณที่เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบล็อกนี้ และรับการแจ้งโพสใหม่ผ่านทางอีเมลล์