การตรวจ AFP เมื่อ ตั้งครรภ์ 16 สัปดาห์

ตั้งครรภ์ 16 สัปดาห์

เป็นที่ทราบกันดีว่าในเดือนที่ 5 หรือตั้งครรภ์ได้ 20 สัปดาห์ จะมีการตรวจความสมบูรณ์ของทารกด้วยการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ แต่ก็ใช่ว่าเราจะต้องรอไปจนกว่าจะถึงช่วงนั้นจึงจะทราบได้ ถึงความสมบูรณ์ของทารก เพราะในช่วงการ ตั้ง ครรภ์ สัปดาห์ ที่ 16 ก็จะมีการตรวจเพื่อคัดกรองความผิดปกติเบื้องต้นของทารกที่เรียกว่าการตรวจ AFP ด้วยเช่นกัน

การตรวจ AFP นี้ เรียกเต็มๆ ว่า การตรวจหาสาร Alpha-Fetoprotein เป็นการตรวจในลักษณะคัดกรองเบื้องต้นเพื่อหาสิ่งผิดปกติในการตั้งครรภ์ด้วยการเจาะเลือดของคุณแม่ไปตรวจ เป็นการตรวจที่มีลักษณะคล้ายๆ กับการตรวจเพื่อค้นหาอาการความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง แต่อันนี้เป็นการตรวจเพื่อหาผลที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์

สำหรับการตรวจ AFP นั้น จริงสามารถตรวจได้ในช่วงการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 14 ถึง 22 แต่จะได้ผลการตรวจที่แม่นยำมากกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ 16-18 ดังนั้นโดยทั่วไปแพทย์ผู้ดูแลครรภ์จะนัดไปตรวจในช่วงสัปดาห์ที่ 16 เพื่อให้ทราบผลที่แม่นยำได้เร็วขึ้น

โดยทั่วไปแล้วการตรวจนี้จะทำหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่คุณแม่มีสุขภาพที่ปกติ แต่หากว่าเป็นคุณแม่ที่มีความเสี่ยงจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจชนิดนี้ ได้แก่ คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป คุณแม่ที่มีอาการโรคเบาหวาน คุณแม่ที่มีประวัติว่ามีการคลอดลูกที่มีความผิดปกติหรือพิการมาก่อน หรือ เป็นคุณแม่ที่อยู่ในข่ายเคยใช้ยาที่เสี่ยงกับทารกในครรภ์ กลุ่มนี้ต้องทำการตรวจเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ในกรณีที่มีความผิดปกติ เลือดที่ตรวจจะมีผลของค่า AFP สูง ซึ่งความผิดปกติอาจเกิดได้จากสาเหตุ ที่ว่า ทารกในครรภ์มีความพิการทางสมอง ทารกในครรภ์ไม่มีหลอดอาหาร หรือ เป็นการตั้งครรภ์แฝด หรือความผิดปกติอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีการตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมอีกเพื่อความแน่นอนและทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงเพื่อหาทางรักษา

การตรวจ AFP เมื่อ ตั้งครรภ์ 16 สัปดาห์ เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองเบื้องต้น ที่จะช่วยให้ทราบได้ถึงความผิดปกติของการตั้งครรภ์และทารก ก่อนที่จะมีการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 20

ภาพประกอบจาก : fairviewebenezer.org

Posted in แม่ตั้งครรภ์ Tagged with: ,

ใส่ความเห็น

ใส่อีเมลล์ของคุณที่เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบล็อกนี้ และรับการแจ้งโพสใหม่ผ่านทางอีเมลล์